Jak zmieniały się dyscypliny na nowożytnych Olimpiadach? Czy skoki do wody są dyscypliną olimpijską?

korczag1 / Pixabay

Współzawodnictwo w pokojowej atmosferze to podstawowa zasada przyświecająca Igrzyskom Olimpijskim. Obecnie w ramach wydarzenia odbywają się zawody z około 50 różnych dyscyplin. Niektóre z nich wpisane są na stałe do sportów olimpijskich, inne pojawiają się tylko okazjonalnie lub zniknęły całkiem.

Czy skoki do wody są dyscypliną olimpijską? O kilku dyscyplinach, które zniknęły z Olimpiady

Podczas kilku pierwszych, nowożytnych Olimpiad pojawiały się dyscypliny, na które współcześni kibice patrzyliby z dość dużym zdziwieniem. Jakie były najbardziej nietypowe spośród nich?

Przez 20 lat gościło na Olimpiadach przeciąganie liny przez ośmioosobowe zespoły. Tradycja tego typu konkurencji przetrwała w krajach anglosaskich, w szczególności w Wielkiej Brytanii, gdzie wciąż jest popularną rozrywką, na przykład w ramach rywalizacji międzyuczelnianej.

Zdecydowanie mniej humanitarne są dyscypliny strzeleckie, zwłaszcza takie, jak strzelanie z pistoletu do manekina (jako odtworzenie klasycznych pojedynków) lub… strzelanie do gołębi. To drugie odbyło się tylko raz, na Olimpiadzie w 1900 roku i miejmy nadzieję, że nie powtórzy się nigdy więcej.

Współczesne Igrzyska to jednak czyste, sportowe współzawodnictwo. Niektóre dyscypliny przetrwały próbę czasu. Choćby biegi czy skoki do wody są dyscypliną olimpijską niemal od samego początku powrotu do idei olimpijskiej z czasów barona de Coubertina.