Cel biznesplanu: jak określić cele i strategię biznesową

janeb13 / Pixabay

Wprowadzenie
Plan biznesowy to podstawowy dokument, który powinien zawierać strategię działania firmy na następne lata. Aby jednak ten dokument był skuteczny, musi on uwzględniać najważniejszy element: cele i strategię biznesową. Określenie tych elementów wymaga od przedsiębiorcy odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na rozwiązanie kluczowych problemów związanych z prowadzeniem biznesu.

Cel biznesowy
Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu w biznesie jest określenie celów. Cele te, w zależności od specyfiki firmy, mogą dotyczyć wyśrubowania planów sprzedażowych, pozyskania dużej liczby klientów, zwiększenia zysków, wprowadzenia nowych produktów na rynek czy też jego ekspansji. Warto jednak pamiętać, że cele te muszą być realne, mierzalne i czasowo zdefiniowane.

Strategia biznesowa
Po określeniu celów firma musi rozważyć strategie, które pozwolą jej osiągnąć zamierzone rezultaty. Istnieją różne strategie biznesowe, które przedsiębiorca może wykorzystać, między innymi: ekspansja, konsolidacja, dywersyfikacja czy też redukcja kosztów. Wybór odpowiedniej strategii zależy od specyfiki i sytuacji firmy oraz rynku, a także od bieżących trendów w danym sektorze.

S.W.O.T. analiza
Aby określić cele i strategię biznesową, niezbędne jest przeprowadzenie analizy SWOT. Słowo SWOT to skrót z angielskiego Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). S.W.O.T. pozwala na odkrycie kluczowych atutów i słabości firmy, a także identyfikację potencjalnych okazji i zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego.

Cele SMART
Aby cele biznesowe były skuteczne, muszą być SMART. Słowo SMART to skrót z pięciu cech, jakimi powinny charakteryzować się cele:
– Specific (konkretne) – cel musi być jasno zdefiniowany;
– Measurable (mierzalny) – cel musi mieć określone wskaźniki pomiaru;
– Attainable (osiągalne) – cel musi być realistyczny i możliwy do zrealizowania;
– Relevant (odpowiedni) – cel musi być zgodny z misją i strategią biznesu;
– Time-bound (określony czasowo) – cel musi mieć określony termin, do kiedy ma zostać osiągnięty.

Podsumowanie
Określenie celów i strategii biznesowej to nie tylko ważny krok w planowaniu działalności firmy, ale też jedna z najtrudniejszych faz w procesie prowadzenia biznesu. Wymaga to odpowiedniej wiedzy, narzędzi i metod, ale również odwagi, by podejść do tego zadania w sposób odpowiedzialny i z pełnym zaangażowaniem. Dlatego też, przedsiębiorcy muszą podejść do tego procesu z wielkim profesjonalizmem i skrupulatnością, by osiągnąć sukces w biznesie.