Bardzo trudna wspinaczka lodowa

Gipfelsturm69 / Pixabay

Fanom wspinaczki przestała wystarczać możliwość wspinania się po skałach. Bardzo często organizuje się zatem wspinaczki lodowe. W tym przypadku będziemy potrzebować zdecydowanie więcej sprzętu niż we wspinaczce skalnej. Do tej drugiej wystarczy nam siła naszych rąk i nóg. Do wspinaczki lodowej będziemy potrzebować czekanów oraz raków, które mocuje się do butów. Oczywiście zanim zaczniemy używać tych przyrządów musimy przejść szkolenie w tym zakresie. Aby zabezpieczyć się przed upadkiem będziemy potrzebować także śrub lodowych.

Na końcu takiej śruby znajduje się miejsce, do którego możemy przypiąć karabińczyk. Ściany lodowe można pokonywać na wiele sposobów. Rozróżnia się trzy podstawowe techniki. Są nimi technika on-sight, która polega na naprzemiennym użyciu czekana oraz raków. Drugą techniką jest technika kucia stopni. Za pomocą łopaty czekana kuje się stopnie w lodzie. Jest to bardzo czasochłonne, jednak bezpieczne. Trzecią techniką jest technika ławeczkowa. W tym przypadku w w lód wkręca się śruby, na których wiesza się niewielkie drabinki, które zwie się właśnie ławeczkami.