Zapasy

Zapasy są jedną z najdawniejszych form rywalizacji sportowej między ludźmi. Najstarsze wzmianki o tej dyscyplinie datuje się na 3000r. p.n.e i pochodzą one z terenów dzisiejszego Iraku. Zapasy znano także w Egipcie, a od 708r. p.n.e. sport ten znalazł się w programie starożytnych Igrzysk Olimpijskich w Grecji - początkowo jako konkurencja pięcioboju, a następnie w połączeniu z walką na pięści (pankration). W XIX wieku sport ten stał się jedną z głównych dyscyplin sportowych Europy i Ameryki. Został włączony do oficjalnego programu pierwszych Igrzysk Nowożytnych w Atenach. W zapasach rozróżnia się styl wolny (popularniejszy w USA i wprowadzony na Igrzyska w 1904 roku) oraz klasyczny (popularniejszy w Europie i wprowadzony obok stylu wolnego na Igrzyska Olimpijskie w 1908 roku)

Styl wolny dopuszcza atak na całe ciało przeciwnika, stosując przy tym chwyty rękoma, nogami lub równocześnie rękoma i nogami. Na IO 2004 walczyć będą mężczyźni w kategoriach wagowych: 55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg, 120 kg oraz kobiety w kategoriach: 48 kg, 55 kg, 63 kg, 72 kg.

Styl klasyczny (grecko-rzymski) dopuszcza atak tylko rękami i tylko na ciało przeciwnika od pasa w górę. W stylu klasycznym w Atenach walczyć będą tylko mężczyźni w takich samych kategoriach wagowych jak w stylu wolnym. Walka odbywa się na kwadratowej lub ośmiokątnej macie o boku 12 m, z wyznaczonym polem centralnym (o średnicy 7 metrów) na zewnątrz którego jest pole pasywności (1 metr) i strefa ochronna (1,20 m). Walka polega na położeniu przeciwnika na łopatki lub wygraniu na punkty. W walce stosuje się wiele różnorodnych technik - rzut, chwyty itp. Pojedynek składa się z dwóch trzyminutowych rund, rozdzielonych 30 sekundową przerwą. Olimpijskie zawody zapaśników odbędą się w Hali Olimpijskiej Ano Liossia (nowo wznoszona hala na ponad 9000 widzów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *